KONG GARDE OG DRONNING MOEN: (DYNAMISK SLEKTSTRE UTLISTING)


Jessheim Sylvi - Symbolet for trollgubbe (hold musepekerene over i 3 sekunder og få opp hvor trollet befinner seg)
Jessheim Sylvi - Symbolet for trollkjerring (hold musepekerene over i 3 sekunder og få opp hvor trollet befinner seg)
Ekteskapet A & B - Gullringene betyr at trollene er gift (hold musepekeren over disse ringene i 3 sekunder of få opp ekteskap informasjon)
- Det røde korset betyr at trollet ikke lengre eksisterer[1]
Valdemar - Jessine
                    Grim
                    Gjøk
                    Valdmars
                    Falk - Tangentua
                                        Term - Tilda
                                        Myrsluken
                                        Bolten
                                        Frigg - Sørine
                                                            Smøg
                                                            Fritt
                                                            Balderom - Fredmøy
                                                                                Leon
                                                                                Igor - Gerda
                                                                                                    Magnar - Brifit
                                                                                                    Krestoffer
                                                                                                    Yrjan
                                                                                                    Rubi - Lete
                                                                                                                        Karsten
                                                                                                                        Sønsterud - Solveig
                                                                                                                        Arnulf - Gurhild
                                                                                                                                            Folke
                                                                                                                                            Løkke
                                                                                                                                            Dole
                                                                                                                                            Siggen
                                                                                                                        Jasper
                                                                                                                        Greniflammen - Kvikkstepp
                                                                                                    Burke - Emma
                                                                                                                        Smetten
                                                                                                                        Spurven
                                                                                                                        Gribb
                                                                                                    Petrus
                                                                                                    Villijam
                                                                                Ole
                                                            Nelikk[2]
Halvgrim - Gunda
                    Blyg
                    Sverre
                    Varg
                    Ullvin - Trussa
                                        Grynter
                                        Rupert - Åkersnipa
                                                            Sølva - Slugga
                                                                                Jack
                                                                                Finne
                                                                                Torres
                                                                                Rodmar
                                                                                Teoball
                                                            Myggen
                                                            Knaggen
                                                            Oliver
                                                            Brutus - Valborg
                                                                                Greip
                                                                                Hårek
                                                                                Hels Resten - Olava
                                                                                                    Festus - Manda
                                                                                                                        Stein
                                                                                                                        Voller
                                                                                                                        Alfred
                                                                                                                        Bue
                                                                                                                        Norlyn
                                                                                                                        Ola
                                                                                                    Hogne
                                                                                                    Grovjuv
                                                                                                    Halling
                                                                                Springar
                                                                                Snoke
                                                                                Næbbe
                                                            Klompen
                                                            Garderkroken
                                        Oldus
                                        Knutin
                                        Baktus
                                        Agaton[3]
Hanna - Peder
                    Helga - Ullster
                                        Riisen
                                        Dennis - Sorgfrid
                                                            Palle
                                                            Bøk - Brugla
                                                                                Bullrup
                                                                                Jens - Torpa
                                                                                                    Rotfylla
                                                                                                    Lian - Gullhår
                                                                                                                        Ospar Lianssønn
                                                                                                    Artur
                                                                                Strukk - Hetti
                                                                                                    Lukas
                                                                                                    Bjart
                                                                                                    Kalle
                                                                                Tevje
                    Jotun
                    Barke
                    Myrbekken - Kora
                                        Gnom
                                        Kårde
                                        Hybert
                                        Lensen
                                        Brynjar - Storfrid
                                                            Måge - Gurka
                                                                                Arnt
                                                                                Nåså
                                                                                Kyrre
                                                                                Olov
                                                            Nord - Nita
                                                                                Rønnik
                                                                                Gassa
                                                                                Vid Vanke
                                                                                Romio - Martha
                                                                                                    Gardvind
                                                                                                    Pålsen
                                                                                                    Roffe
                                                                                                    Magnen - Tråve
                                                                                                                        Dagobert
                                                                                Ståle
                                                                                Nobbi
                                                                                Johannes
                                                            Lurum
                                                            Rimstav[4]
Femenin - Torvgubben
                    Jomfru Kaia - Pæin
                                        Kvitsjegg - Hilda
                                                            Gråna - Flora
                                                                                Olaffen - Myrsild
                                                                                                    Tre - Blomst
                                                                                                                        Henkel
                                                                                                                        Rodvar
                                                                                Brullern
                                                                                Grenn
                                                            Viktår
                                                            Jomar
                                                            Felder - Pernille
                                                                                Doffen
                                                                                Mådde
                                                                                Brun
                                                                                Dankert - Alvrund
                                                                                                    Brandolf
                                                                                                    Ivert
                                                                                                    Ralf
                                                                                                    Jari
                                                                                                    Dunderdåren
                                                                                                    Bertram
                                        Skrøder
                                        Alke
                                        Hans
                                        Pling - Plonga
                                                            Loke
                                                            Flåsan
                                                            Åffor
                                                            Dreng
                                                            Mithjard
                                                            Myra - Tyra
                                                                                "Speed" Høller
                                                                                Bergen
                                                                                Bretten - Mira
                                                                                                    Gorgen
                                                                                                    Annver
                                                                                Grøte[5]
Tuva - Kain
                    Olga - Maurits
                                        Draug
                                        Wolfgang
                    Marttin
                    Hjalmar - Inga
                                        Skabb - Tara
                                                            Løkka
                                                            Løyve
                                                            Drivern
                                        Sølje - Kaia
                                                            Limen
                                                            Barkemugen
                                                            Tarjei
                                        Per
                                        Rallar - Andine
                                                            Joralf - Ludvika
                                                                                Tønna
                                                                                Edvart
                                                                                Heike - Vinna
                                                                                                    Mar
                                                                                                    Boye - Else
                                                                                                    Pekka - Frøya
                                                            Alban
                                                            Pelle
                                                            Rangvald
                                                            Timi
                                                            Timi 2
                    Nidaros
                    Reodor - Villamina
                                        Jei - Mei
                                                            Jaro
                                                            Jaroslav
                                                            Pedrov
                                                            Jarp
                                        Trande
                                        Sløsse
                                        Lyne[6]
Tord - Frøya(Anne)
                    Mjøss - Kårine
                                        Ture
                    Mårill
                    Sorry
                    Evald
                    Oskar
                    Fiasko - Ullvår
                                        Vallak
                                        Emil
                                        Trehans
                                        Frans
                                        Jøns - Alfild
                                                            Oluf
                                                            Søkka - Olivia
                                                                                Tri
                                                                                Smutt
                                                                                Tårv
                                                            Mikkel
                                                            Aksel - Jørgine
                                                                                Trauste
                                                                                Anker
                                                                                Joffin
                                                            Røfil
                                                            Erni - VÅR - K.
                                                                                Villmark
                                                                                Opus
                                                                                Gorm
                                                                                Gardermugen
                                                            Martin - Valdresfrua
                                                                                Sekken
                                                                                Brøyta - Kariåsa
                                                                                                    Astor
                                                                                                    Tåken
                                                                                                    Jur
                                                                                Knurre
                                                                                Tæla
                                                                                Slogand - Guri
                                                                                                    Høtker
                                                                                                    Åkke - Myy[7]
Møylig - Sol (Asta)
                    Snøfte - Ottilie
                                        Larv
                                        Hugdin - Evelyn
                                                            Hammeren
                                                            Sørpa - Allete
                                                                                Eldar
                                                                                Elvis
                                                                                Harry - Asta
                                                                                                    Bøygen
                                                                                                    Fusel
                                                                                Willi
                                                                                Sylfest
                                                                                Jonos - Lavina
                                                                                                    Rassberry
                                                                                                    Fernandez
                                                                                                    Bergjylfen
                                                                                Bjarne
                                                                                Fido - Storunn
                                                                                                    Kruge
                                                                                                    Endorp
                                                            Fjante - Magnhild
                                                                                Bakrus
                                                                                Jogrim - Trulte med Bassen
                                                                                Ryggen
                    Tjafs - Fjona
                                        Bergspretten
                                        Hildring - Gyda
                                                            Grimmert
                                                            Håkon
                                        Hjarran - Kåra
                                                            Stubben
                    Frode
                    Bob
                    Duggurs[8]
Måsan - Måsakjerringa
                    Mistiri - Baltasar
                                        Klara - Ludvig
                                                            Benjamin
                                                            Skvetten
                                                            Egon
                                                            Bør
                    Gulliver
                    Garderfanten - Oline
                                        Sivert - Berta
                                                            Murre
                                                            Fossegrimen
                                                            Haltor - Jossefine
                                                                                Frimann - Dorte
                                                                                                    Solan
                                                                                                    Kolstein
                                                                                                    Kåre
                                                                                                    Elg
                                                                                Grundi - Åsa
                                                                                                    Gråstein
                                                                                                    Almar
                                                                                Slåpen
                                                            Trang
                                        Elgynt
                                        Kork - Hildegunn
                                                            Kolbein
                                                            Bertel
                                                            Troloft
                                                            Hering - Alka[9]
Blåøyd - Lyngva
                    Pjusken
                    Oddleiv
                    Kromme
                    Ørje - Martine
                                        Knækten
                                        Shimma - Gardergubben
                                                            Gurin
                                                            Haik
                                                            Abreham - Anna
                                                                                Kroken
                                                                                Kasper
                                                                                Ravn - Lydia
                                                                                                    Syver
                                                                                                    Omund
                                                                                                    Jølster
                                                            Dugg - Dagmøy
                                                                                Ørjan
                                                                                Burin
                                                                                Løder
                                                                                Myrsokken - Kasbara
                                                                                                    Åsp
                                                                                                    Rødve
                                                                                Osen
                                                            Gråbein
                                                            Ålte
                                                            Øtker - Skrubba
                                                                                KE - Lovisa
                                                                                                    Tåmm
                                                                                Bjønn - Binna
                                                                                                    Frølle
                                                                                                    Krølle
                                                                                                    Sveulf
                                                                                                    Høy[10]
Kaptein Gråten - Milla
                    Furu
                    Tigur
                    Snorre
                    Tyri - Fjellrosa
                                        Mjøs
                                        Stokkuri
                                        Karve
                                        Alfredo - Surra
                                                            Tallin
                                                            Alver
                                                            Steinuri
                                                            August - Juni
                                                                                Birkebein
                                                                                Torkjell - Besta
                                                                                                    Seiliv
                                                                                                    Attle
                                                                                Gropa
                                                                                Knuten - Matstri
                                                                                                    Bulder - Ylva
                                                                                                                        Tråkki - Hjørdis
                                                                                                                                            Kobran
                                                                                                                                            Assi - Vita
                                                                                                                                                                Gusle
                                                                                                                                                                Teitur - Venke
                                                                                                                                                                                    Tiur
                                                                                                                                                                                    Stær - Lerka
                                                                                                                                                                                    Kræstian - Ålline
                                                                                                                                            Skarvild
                                                                                                    Svarte
                                                                                                    Træske
                                                                                                    Karnapp
                                                                                                    Brodd - Elvira
                                                                                                    Gløder - Mesna
                                                                                                                        Holger
                                                                                                                        Glimt
                                                                                                                        Sjuur
                                                                                Solbrun[11]
Balder - Laura
                    Inngmar - Walborg
                                        Lødder
                                        Sigurd - Skugga
                    Bassen
                    Sigga - Dyre
                                        Leo
                                        Gardergubben(2) - Shimma(2)
                                                            Josse
                                                            Søv - Mali
                                                                                Søvi
                                                                                Ullvar
                                                                                Torvald
                                                            Grøtta - Angora
                                                                                Truge
                                                                                Nektar
                                                                                Kråsen
                                                                                Gamsen
                                        Skarv
                                        Hilmar
                                        Lorry
                                        Vargtass - Skogsstjerna
                                                            Henrik
                                                            Knotten
                                                            Vemund
                                                            Vasser - Olega
                                                                                Alert
                                                                                Gjøsta - Maya
                                                            Mølla - Synne
                                                                                Pote
                                                                                Gisle
                                                                                Tamiflu[12]
Søya - Hauk
                    Konk
                    Laffen - Teoline
                                        Oddar
                                        Fari
                    Slogum
                    Trondi
                    Tholine - Bjørkfrans
                                        Nøvd - Borghild
                                                            Finken - Berra
                                                                                Kolgrim
                                                                                Tard
                                                                                Verre
                                                            Hefal - Dina
                                                                                Sjøvar - Åsta
                                                                                                    Veslefrikk
                                                                                                    Lødern
                                                                                Fantom
                                                                                Odølingen
                                                                                Bulle
                                                                                Rølle
                                                            Ib - Tuva 2
                                                                                Flopp - Haldis
                                                                                                    Uglen
                                                                                                    Matti - Farvellia
                                                                                Matiass
                                                            Mudder
                                        Sevald
                                        Jaffy - Liva
                                                            Randolf
                                        Fanango
                                        Mullan
                                        Melling
                                        Dirke - Kolla
                                                            Bardufoss
                                                            Tromsø
                                                            Uthar
                                                            Næste[13]
Halte Moby - Mjøs Birka
                    Simen
                    Melvin
                    Jeppa - Revja
                                        Fønix
                                        Modd
                                        Myr - Snøhvit
                                                            Garve
                                                            Løyten
                                                            Hekta
                                                            Klondi
                                                            Boge
                                                            Trau - Gurinne
                                                                                Oik - Sina
                                                                                Kikkut - Vilmo
                                                                                                    Will - Barbara
                                                                                                                        Jeppe
                                                                                                                        Skåpen - Tullip
                                                                                                                                            Minko
                                                                                                                        Anton
                                                                                                    Pablo
                                                                                                    Gangar
                                                                                Isbre
                                                                                Trysild Rex - Håpfull
                                                                                Skrukk - Karla
                                                                                                    Amons - Brynhild
                                                                                                                        Tørva
                                                                                                                        Sjarme.
                                                                                                    Millon
                                                                                                    Påsån
                                                                                                    Harild[14]
Rasmuss - Inga 1
                    Ludde
                    Gard - Finne Gunda
                                        Ringnes - Blondi
                                        Tare
                                        Petter - Berte
                                                            Tanndi
                                                            Godfoten - Julie
                                                                                Blink
                                                                                Henke - Saga
                                                                                                    Winjar
                                                                                                    Helmer
                                                                                                    Kenny - Vera
                                                                                                                        Bønna - Ante
                                                                                                                                            Kaleb - Ludda
                                                                                                                        Flåtan
                                                                                                                        Affen
                                                                                                    Gregor - Ditlefine
                                                                                                                        Jarn
                                                                                                                        Myraalf
                                                                                                                        Fanten
                                                                                                                        Digre
                                                                                                                        Buvarp
                                                                                Bråkk
                                                                                Kolve
                                                                                Klampen
                                        Leiulf
                                        Henry - Åste
                                                            Jiri
                                        Røllik[15]
Hans Brandt - Sørrine
                    Viking - Tussa
                                        Vivaldi
                                        Jokke
                    Tordin - Maia
                                        Bjorg - Agnete
                                                            Jesper
                                                            Albert - Alma
                                                                                Ævert
                                                            Gjøran - Freia
                                                                                Krille
                                                                                Ørvinn
                                        Pingle - Pingla
                                                            Femmern
                                                            Fatti - Iceline
                                                                                Ebber
                                                            Patti
                                                            Gås - Tu
                                                            Akkim
                                                            Fonnd - Velje
                                                                                Kløfta - Petra
                                                                                                    Vikken
                                                                                                    Hagar - Lilja
                                                                                Tryvan
                                                                                Thorleif - Inger
                                                                                                    Tobias
                                                                                                    Elmund
                                                                                                    Preben
                                                                                                    Møne
                                                                                Trampe 2
                                                            Blakki boos.
                                        Treuri
                                        Leifern
                                        Brakar
                                        Ivar
                                        Sim