Garderfjellet
Garderfjellet lå der storflyplassen er i dag. Mellom Trandum/Sessvold og Gardermoen.
Når jeg var ungdom, ferdes jeg mye i de traktene ved Aur, det var ved foten av den lille fjellkjeden.

Eventyrfortelleren Asbjørnsen var skolelærer i distriktet. Derfra kom det skillingshistorier fra Garderfjellet.(Les bygdebok for Ullensaker bind 1) Min bestemor fortalte, og jeg lyttet.

Fjellet ble sprengt og kjørt bort til underlag på veier, og fyllmasse i 1992. Gardermoen storflyplass skulle bygges.

Når ble dette fjellet dannet ca?
Garderfjellet ble dannet i jordens urtid(Prekambium). Det var en del av den svensk/norske fjellkjeden, som strekte seg fra Vænern i Sverige til Oslofeltet øst i Nannestad.
Formasjonen ble dannet for ca 1300 millioner år siden.

Hva for slags stein fantes i fjellet?
Hovedsakelig besto fjellet av kvartsdiorrisk og tonalirrisk gneis,granitt,diabas,pegmattitt m.m.Det fantes også kvartser(også krystaller),granitter, oliven,alkaliefeltspatt,amfibolitt,pyritt,granitt og til og med sporer av gull og sølv.

Ble dette fjellet benyttet til noe?
Forsvaret benyttet Garderfjellet som eksesersplass allerede på 1700 tallet.
I mellomkrikstiden ble Garderfjellet benyttet som standkvartet for artielleriet.
Under krigen ble det sprengt ut til vannsisterner i store Garderfjell, og okkupantene kunne kontrollere vannforsyningen til hele Gardermoen.
Tidlig på 50-tallet besluttet Nato å legge flyplassens komandosentral inn i store Garderfjell, og sprengte i all hemelighet ut store rom under vannbassenget. Anlegget skulle stå i mot alle kjente våpen, selv Atombomber etter datidens størrelse.
Selve kommandosentralen gikk over to etasjer.
Ved siden av og huse hele jagerflyskvadrones personell,en verkstedhall, samt diverse lager og reservedeler og et stort drivstoffarsenal. Det hele var finansiert av Nato.

Garderfjellet lå som dere sikkert forstår, mye inngjerdet. Vi utenfor kunne nyte noen småsteder av det. Det ble brukt som utfartsted i påsken på 60-tallet av Gardermoens beboere. Og det var her på Aur vi møttes til mittsommerfest..
Ellers var det mye tyttebær og kantareller i området.
Et fint utfartsted som ble savnet.

Men, nå er det ikke mere vi får benyttet av fjellet. Men alle mine troll bærer med seg en liten stein fra Garderfjellet som varemerke. Jeg plokket mye som jeg har knust.

Så derfor ble Gardertrolla til, for jeg måtte jo ta hand om disse snille gode skapningene, de ble jo husløse stakkars. Gardertrolla er vant med mennesker, derfor passer de bare her ved Gardermoen.